Cigánski Diabli a Paul Gulda - Roma Rhapsody

9/20/2010, Bratislava (SK)

Dvorana VŠMU nadšene aplaudovala originálnemu spojeniu klasickej a cigánskej hudby, ktorého inšpiráciou boli vybrané Uhorské rapsódie od Franza Liszta (pri príležitosti 200.výročia jeho narodenia). Rapsódie č.2,3,5 a 6 v podaní Diablov a Paula Guldu strhli publikum k nadšeným reakciám, ktoré sú predzvesťou dobrého prijatia aj u náročného nemeckého a rakúskeho publika pred ktorým sa projekt Roma Rhapsody predstaví už v najbližších mesiacoch.
Website for Gypsy Devils created by DUFEKSOFT